Mérnökinformatikus szak, BSc

Mérnökinformatikus szak, BSc

A mérnökinformatikus szakon nincsenek nevesített ágazatok, de a specializációválasztás a hallgatókat itt is tanszékekhez köti (a továbbiakban ezen a szakon a specializációnév/tanszék párost nevezzük ágazatnak). A specializációk valamelyikére történő jelentkezés egy 9 elemű lista (rangsor) leadásával történik a specializációválasztási időszak alatt a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben. A lista minden eleme egy-egy ágazat nevét kell tartalmazza, a BSc specializációválasztási szabályzat és az ahhoz kapcsolódó Dékáni utasítás értelmében a jelentkező hallgatónak valamennyi ágazat nevét fel kell sorolnia. Hiányos lista esetén a hallgató által leadott listát a besoroló rendszer egészíti ki 9 elemre. A hallgató anyatanszéke az ágazatát gondozó tanszék.

Intelligens hálózatok specializáció

A specializáció célkitűzése:

Az egyre gyorsabb, intelligensebb, mindenütt jelenlevő hálózatok teremtik meg a lehetőséget a mindennapi életünk egyre több területén központi szerepet játszó felhő rendszerek és komplex alkalmazások megvalósításához. Az intelligens hálózatok legújabb generációja a technológiák széles körét integrálja, többek között a felhő alapú hálózati architektúrák, a hálózatszoftverizáció, a hálózati vezérlési síkjának és adatsíkjának programozása (szoftver alapú hálózatok, hálózati funkciók virtualizálása), és a gépi tanulás alapú hálózati intelligencia alkalmazásával. Ennek eredményeként lehetőség nyílik hálózati funkciók és architektúrák elosztott, rugalmas, programozható megvalósítására, új hálózati szolgáltatások fejlesztésére, széles körű adatgyűjtésre és gépi tanulásra alapozott intelligens hálózat- és szolgáltatásmenedzsment módszerek alkalmazására, kooperatív és elosztott üzemeltetési megoldások, dinamikus hálózatkonfigurálás, megbízhatóbb és hatékonyabb, autonóm intelligens szolgáltatások megvalósítására. A specializáció célkitűzése a hallgatók korszerű hálózatos ismereteinek elmélyítése elsősorban az alábbi irányokban: rádiós hálózatok, szoftver alapú hálózati funkciók és a hálózati szolgáltatások üzemeltetéstámogatása. A cél elméletileg megalapozott, megfelelően felépített, rendszerezett és hasznosítható ismeretanyag és készség szintű tudás átadása a jövő hálózatainak átfogó megismeréséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez az ágazatok szűkebb szakterületeinek megfelelően.

A RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK TÁJÉKOZTATÓI

Szoftverfejlesztés specializáció

A specializáció célkitűzése:

A specializáció célja megismertetni a hallgatókat azokkal a kurrens szoftvertechnikákkal és eszközökkel, amelyek informatikai rendszerek megvalósításához, teszteléséhez, karbantartásához és dokumentálásához szükségesek. A specializáció kiemelt hangsúlyt fektet a legfrissebb szoftverirányzatok teljes spektrumának lefedésére, különös tekintettel a kliens oldalra és informatikai háttér rendszerek fejlesztésére, a vonatkozó megvalósítási technikákra, olyan igényes grafikai információmegjelenítési és felhasználói interfész kialakítási módszerekre és fejlesztési technológiákra, amelyek követik a felhasználói igényeket, a szoftverfejlesztést támogató automatizált eszközökre, valamint a korszerű rendszerfejlesztési koncepcióknak való megfelelés követelményeire. A specializáció alábbiakban körvonalazott tematikája a kapcsolódó laborok és önálló laboratóriumi foglalkozások keretében magában foglalja a gyakorlati ismeretek széles körének elsajátítását, valamint olyan elméleti megalapozást biztosít, amely megfelelően felépített, rendszerezett és hasznosítható ismeretanyagot képez a jövő rendszereinek átfogó megismeréséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez.

A RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK TÁJÉKOZTATÓI

Információs rendszerek specializáció

A specializáció célkitűzése:

Az információs rendszerek feladata az információ gyűjtése, feldolgozása, tárolása, rendelkezésre bocsátása és elemzése. Digitalizálódó világunkban ma már lépten nyomon információs rendszerekkel lépünk interakcióba sokszor anélkül is, hogy ezt akár észrevennénk. Ezeknek a rendszereknek - kiemelten az üzleti tevékenységeket támogató rendszereknek - a hatékonyságát és sikerét a háttérben futó folyamatok biztosítják. A folyamatok megtervezése, felépítése, adatalapú elemzése, monitorozása, gépi tanuló modellekkel való előrejelzése, továbbfejlesztése fontos feladatokkal látja el az információs rendszerekkel foglalkozó informatikusokat. A specializáción a hallgatók megismerkedhetnek a vállalatirányítási rendszerekkel, az információs folyamatok működésével, a tervezésükhöz használható matematikai módszerekkel (játékelmélettel, kombinatorikával), valamint a kezelésükhöz kapcsolódó adatelemzéssel, gépi tanulással és mélytanulással. A specializációt végzett hallgatók mesterképzésben tovább fejleszthetik tudásukat a gazdaságinformatikus szak specializációin, valamint az adat és mesterséges intelligencia tematikájú mérnökinformatikus főspecializációkon, azonban már a specializáció elvégzésével is az iparban keresett és jól megbecsült tudást szereznek.

A RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK TÁJÉKOZTATÓI