Üzemmérnök-informatikus szak, BProf

Az üzemmérnök-informatikus szakon a hallgatók a 3. szemeszter végén specializációt választanak és a 4. szemesztertől ennek keretei között folytatják tanulmányaikat. A specializáció célja a kooperatív képzés szakmai előkészítése és a hallgató anyatanszékének kijelölése. A specializációválasztás előfeltétele az ún. 1. tanulmányi mérfödkő teljesítése. A mérföldkő előírásait és a specializációválasztás részletes szabályait az Üzemmérnök-informatikus (BProf) képzés specializációválasztási szabályzata tartalmazza.


szoftverfejlesztŐ specializáció

A specializáció a mindenkori szoftverfejlesztési technológiák által kínált új lehetőségeket felhasználva azt célozza meg, hogy a szakmai ismereteket rendszerezett formában, folyamatosan aktualizált tartalommal adja át, jártasságot és alkalmazási készséget fejlesszen ki a hallgatóságban a szoftverrendszerek fejlesztése és felügyelete során alkalmazott módszerek, eszközök és technológiák területén. A hallgatók megismerkednek mind a kliensoldali, mind a háttérrendszerek fejlesztésével, különös tekintettel a webes kliensekre, valamint az aktuális informatikai háttérrendszerek sajátosságaira. A gyakorlatban közvetlenül felhasználható ismeretek birtokában, a hallgatók képessé válnak a szoftverfejlesztés folyamatában való aktív részvételre. A specializáció laborja, majd később a cégeknél elvégzett önálló labor és szakdolgozatkészítés során az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására is sor kerül.

A RÉSZTVEVŐ TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓja


hálózat és biztonság specializáció

Napjaink informatikai szolgáltatásainak túlnyomó része elképzelhetetlen hálózati támogatás nélkül, és ezért elengedhetetlen az is, hogy ezek a hálózatok stabilan és biztonságosan üzemeljenek. A specializációt elvégző üzemmérnökök nemcsak ismerni és érteni fogják az infokommunikációs hálózatok architekturális felépítését, részeit, az egyes funkciókhoz kapcsolódó protokollok működését és a biztonságot növelő megoldásokat, hanem gyakorlatot is szereznek azok üzemeltetésében, kezelésében. Hallgatóink képesek lesznek arra, hogy hálózatokat építsenek ki, megtervezve és el is végezve az ehhez szükséges konfigurációs beállításokat. Fontossága miatt a specializációban nagy hangsúlyt kap a biztonsági mechanizmusok és beállítások megismerése, ezek alkalmazása elvárásaink szerint szintén készséggé válik.

A RÉSZTVEVŐ TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓja


adatalapú rendszerek specializáció

A specializáció célja megismertetni a hallgatókkal az adatalapú rendszerek jellemzőit, a megvalósításuk és üzemeltetésük során felmerülő tipikus feladatokat, a hozzájuk kapcsolódó jellegzetes technológiákat és platformokat. A specializáció kiemelt hangsúlyt fektet a legfrissebb grafikus adatelemzési környeztek és programozási nyelvek bemutatására és használatuk begyakorltatására, valamint az adatelemzési feladattípusok megoldási módszereinek és munkafolyamatainak elsajátítására. Így a hallgatók rálátást kaphatnak az egyes komponensekből felépíthető komplex megoldások kialakítására is. A spacializáció két tantárgya a kapcsolódó laboratóriummal és témalaboratóriummal együtt elősegíti a gyakorlati ismeretek széles körének elsajátítását az adatalapú rendszerek területén az adatközpontú megoldások kialakításától kezdve az üzemeltetésig.

A RÉSZTVEVŐ TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓja


tesztelés és üzemeltetés specializáció

A szoftver életciklusában a fejlesztés, tesztelés és üzemeltetés egyre inkább összekapcsolódik. A tesztelés a népszerű életciklusmodellekben gyakorlatilag végigkíséri a teljes fejlesztési folyamatot, legyen az V-modell, iteratív, vagy akár valamilyen agilis módszertan szerint futó fejlesztés. Az üzemeltetési tapasztalatok összegyűjtése és visszacsatolása a szoftverek újabb verziójának fejlesztési menetébe ugyancsak fontos eleme az informatikai rendszerek hosszú távú sikerének. Szoftvertesztelőnek, illetve profi szoftverüzemeltetőnek lenni ma már külön karrierlehetőség az információs technológia, a szoftverfejlesztés világában. Tesztelés és üzemeltetés specializációnkon a hallgatókat arra készítjük fel, hogy a hazai és nemzetközi szoftveripar aktuális trendjeit és megoldásait ismerve hatékonyan alkalmazni is tudják a korszerű szoftvertesztelési és szoftverüzemeltetési technikákat, módszereket és eszközöket.

A RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK TÁJÉKOZTATÓJA