Villamosmérnöki szak, BSc

Villamosmérnöki szak, BSc

A villamosmérnöki szakon az ágazatok célja a hallgatók tanszékekhez kötése. A specializációk valamelyikére történő jelentkezés egy 11 elemű lista (rangsor) leadásával történik a specializációválasztási időszak alatt a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben. A lista minden eleme egy-egy ágazat nevét kell tartalmazza, a BSc specializációválasztási szabályzat és az ahhoz kapcsolódó Dékáni utasítás értelmében a jelentkező hallgatónak valamennyi ágazat nevét fel kell sorolnia. Hiányos lista esetén a hallgató által leadott listát a besoroló rendszer egészíti ki 11 elemre. A hallgató anyatanszéke az ágazatát gondozó tanszék.

Beágyazott és irányító rendszerek specializáció

A specializáció célkitűzése:

A beágyazott rendszerek speciális hardver és szoftver megoldásokat tartalmazó számítógépes célrendszerek, amelyek a befogadó fizikai-technológiai környezetükről többnyire valós időben gyűjtenek adatokat és abba irányítási céllal, önműködő módon avatkoznak be, utóbbi esetben az ún. érzékelés - döntés - beavatkozás információfeldolgozási paradigmát követve. Ilyen rendszerek működtetik többek között az automatizált gyártósorokat (Ipar 4.0), a modern közlekedési eszközöket a közúti járművektől a repülőgépekig, az orvosi berendezéseket, a viselhető eszközöket és más szórakoztató elektronikai készülékeket, de a kommunikációs és energiaszolgáltató infrastruktúra számos egységét is. Tervezésük és felhasználásuk során szigorú megbízhatósági, minőségi és (környezet)gazdaságossági követelményeket kell teljesíteni. A világon gyártott processzorok több mint 95%-a beágyazott rendszerekbe kerül beépítésre. Hasonlóan az általános célú számítógépekhez, a beágyazott rendszerekkel szemben is igény az alkalmazásuknak megfelelő ember-gép interfész, illetve a biztonságos kommunikációs hálózati kapcsolat más számítógépes rendszerekkel, napjainkban alapvetően az Internet of Things (IoT) megközelítésben. Bár a beágyazott rendszerek tervezése szerteágazó ismereteket igényel és ennek megfelelően komoly kihívás, a munkaerőpiaci trendek Magyarországon és külföldön is megbízhatóan azt mutatják, hogy az ilyen, a specializáción ismertetett tudású villamosmérnökök iránti igény itthon és külföldön is hatalmas.

Ágazatok

Intelligens kommunikáció specializáció

A specializáció célkitűzése:

Az Infokommunikációs rendszerek és hálózatok területén Magyarország komoly kutatói és fejlesztői potenciállal rendelkezik, számos nemzetközi nagyvállalat épített ki K+F és üzemeltetést végző központokat, ahol élvonalbeli, komplex munkalehetőséget biztosítanak a hazai mérnököknek. A specializáción BSc diplomát szerző mérnökök a fenti multinacionális és hazai távközlési vállalatoknál, fejlesztő cégeknél, kutatóközpontokban helyezkedhetnek el, vagy új alkalmazásokat, megoldásokat fejleszthetnek a digitális környezet és a digitalizációs folyamatok, a V2X, a precíziós mezőgazdaság adatátviteli igényeinek, valamint az IoT rendszerek kommunikációs megoldásainak kiszolgálására. A specializáció célja a hallgatók megismertetése a mobil kommunikációs hálózatok és rendszerek legújabb generációjával és a szoftverizált hálózati megoldásokkal, a multimédia alkalmazások és szolgáltatások nyújtásához szükséges best-practice esetek bemutatásán keresztül, hogy felkészítse a hallgatókat komplex infokommunikációs rendszerek és hálózatok tervezésére, megvalósítására és működtetésére. A specializációt választó hallgatók megismerkednek az aktuálisan alkalmazott és jövőbe mutató vezetékes és vezetéknélküli hozzáférési technológiák működési elveivel, a rendszerelemek szerepeivel és feladatainak részleteivel egészen a rádiós hálózatok tervezésének mélységéig. A specializáció a földi kommunikáción túl rendszerszintű áttekintést ad az űreszközök technológiájáról is. A specializációt választó hallgatók mély ismereteket szereznek a korszerű médiakommunikációs technológiák, valamint hálózatok és szolgáltatások tervezésének és kivitelezésének területén, továbbá képessé válnak digitalizáción alapuló rendszerek megvalósítására és működtetésére új generációs vezeték nélküli és mobil hálózatokon. Az elsajátítható tudás jól alkalmazható a digitalizációban részt vevő, rendszerintegrációt végző, valamint tartalom és hálózatszolgáltatást nyújtó cégeknél is.

Ágazatok

Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció specializáció

A specializáció célkitűzése:

Az elektronikai ipar több évtizedes múltra tekint vissza Magyarországon. Az elektronikai- és mikroelektronikai hardvertervezéssel, gyártással, valamint a részegységek több szinten értelmezett integrálásával és minősítésével foglalkozó vállalatok száma rohamosan gyarapszik nemzetközi szinten is. A hazai szereplők magas szintű, komplex munkalehetőséget biztosítanak, és világszínvonalú tevékenységükkel jelentős részét képezik a nemzetgazdaságnak. A specializáción BSc diplomát szerző mérnökök multinacionális és hazai elektronikai vállalatoknál, illetve tervező cégeknél, kutatóközpontokban helyezkedhetnek el, vagy kisvállalkozási formában áramkörtervezői, fejlesztői és szolgáltató tevékenységet végezhetnek. A specializáció kompetenciákat biztosít a mikroelektronikai eszközök (integrált áramkörök, érzékelők, integrált mikrorendszerek), valamint az elektronikai egységek (nyomtatott huzalozású lemez alapú áramkörök, részegységek, készülékek) tervezési módszerei, prototipizálási lehetőségei, előállítási technológiái és annak minőségbiztosítása területén. A specializáción belül a „mikroelektronikai tervezés és integráció” ágazat hallgatói a mikroelektronikai áramkörök és eszközök, az „elektronikai hardvertervezés és integráció” ágazat hallgatói pedig az elektronikus áramkörök és készülékek tervezéséhez, megvalósításához és validációjához szerezhetnek mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket. A specializáció hallgatói széleskörű nemzetközi és hazai kooperációban végzett munkákhoz kapcsolódhatnak.

Ágazatok

Fenntartható villamos energetika specializáció

A specializáció célkitűzése:

Az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás a fenntartható, környezetbarát technológiák fejlesztése és alkalmazásukra történő áttérés, valamint a klímaváltozással kapcsolatban megfogalmazott emissziós célok elérése. Ezen célok megvalósításában a villamos energetika szerepe meghatározó jelentőségű. Napjainkban paradigmaváltás zajlik a villamosenergia-termelés, továbbítás és felhasználás területein. E változásoknak köszönhetően a villamos energetika számos korszerű technológia (teljesítményelektronika, IT technológiák, telekommunikáció, nanotechnológia) egyik legnagyobb felhasználójává, ugyanakkor további fejlődési irányuk egyik meghatározó tényezőjévé vált. A Fenntartható villamos energetika specializáció célja, hogy az érdeklődő hallgatókat megismertesse az átalakulóban lévő villamos energetikai rendszerek és eszközök felépítésével, új technológiai megoldásaival és a digitalizáción alapuló módszereivel. A specializáción olyan mérnököket képzünk, akik átfogó képpel rendelkeznek a villamosenergia-átvitel és -elosztás megbízható működéséről és rendellenes állapotairól. Széleskörű szakmai és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a korszerű villamos gépek és hajtások, mint fogyasztói berendezések területén. Tisztában vannak a villamos energetikában alkalmazott berendezések működésének fizikai alapjaival, valamint a megbízható és fenntartható működésüket biztosító szigeteléstechnikai és diagnosztikai módszerekkel.

Ágazatok